Danslessen op school

Onderzoeken, creëren en reflecteren
Ik vind het belangrijk dat er een veilige sfeer is waarin de leerlingen
durven te onderzoeken en te creëren.
Ook vind ik het belangrijk dat leerlingen goed contact leren maken met hun eigen lichaam en dat zij respectvol  en nieuwsgierig met zichzelf en de ander omgaan.

Na mijn dansopleiding aan de HKA in Arnhem (nu Artez)  heb ik mezelf verder ontwikkeld als kunstvakdocente dans.
Ik werk met de nieuwste visie op kunstonderwijs, waarin 21-ste eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creativiteit en samenwerken een grote rol spelen, om onze leerlingen op de toekomst te kunnen voorbereiden.

Dans kan een bijdrage leveren aan zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en sociale- en emotionele ontwikkeling.

De danslessen zijn ook geschikt voor sociale projecten (kinderen met ouderen samen) en het SO/SBO         (ouderenproject- lees meer)


Neem contact met mij op voor  alle mogelijkheden ! 
Bekijk hieronder mijn aanbod !

Dans en geschiedenis:    Dansworkshops + digi lessen
Danslessen gekoppeld aan een onderwerp uit de geschiedenis

Groep 1-3   onderbouw         Van volksdans naar eigenheid
Hoe danste men vroeger en hoe danst men nu?
Leerlingen maken kennis met volksdansen en hofdansen van vroeger.
Daarna dansen zij hun eigen dansen, waarin verbondenheid, eigenheid en plezier voorop staan.

Dansworkshop  (60 minuten)  + digiles
(digiles   toegestuurd en gegeven door leerkracht van de groep. Geen voorbereiding nodig)

Kosten: 150,– per groep
(Excl. reiskosten)

Groep 3/4/5 Middenbouw      Dansen voor je plezier, in je vrije tijd
en de invloeden van de TV en film

Leerlingen maken d.m.v. een digi-les kennis met dansen van vroeger (ballroom, rages en rock & roll) en de invloed van TV en film op het dagelijks leven toen en nu.
Daarna gaan leerlingen in de dansworkshop creatief aan de slag met hun eigen dansen en met leiden en volgen.

1 dansworkshop  (90 minuten) + digi-les
(digi-les wordt vooraf gegeven door leerkracht van de groep.
 Geen voorbereiding nodig)

Kosten: € 195,– per groep
(Excl. reiskosten)

 

Groep 5/6  middenbouw      Waarom dansen mensen eigenlijk?  En hoe veranderden onze tradities en traditionele dansen in een veelkleurige maatschappij

Leerlingen verdiepen zich d.m.v. een digi-les vooraf  in diverse dansculturen en hoe deze dansen in onze maatschappij werden omarmt.
Daarna  volgen zij de dansworkshop en creëren een eigen dans in kleine groepjes.
Vervolgens laten zij de dansen aan elkaar zien en reflecteren we samen over de dansen, met respect voor ieders unieke inbreng.

Waarom is samen dansen leuk. Kun je je laten inspireren door een dans van een ander.

1 dansworkshop (90 minuten)  + digi-les
(digi-les: 45 minuten; wordt vooraf  in de klas: gegeven door de leerkracht, ter inspiratie en informatie. Geen voorbereiding nodig)

Kosten:  € 195,– per groep
(Excl. reiskosten)

Digi les groep 1.2.3

Groep 7/8    bovenbouw

Dansen in en rond de 2e WO / 75 jaar vrijheid

Leerlingen verdiepen zich vooraf d.m.v. een digi-les in dansen van het volk en dans in theaters tijdens en rond de  2e WO.
Kun je in die dansen van toen de spanningen, de tijdsgeest en gebeurtenissen van de geschiedenis zien en voelen?

Daarna  volgen zij de dansworkshop en creëren een eigen dans in kleine groepjes.
Vervolgens laten zij de dansen aan elkaar zien en reflecteren we samen over de dansen.

Is samenwerken met respect en waardering voor elkaars unieke kwaliteiten de basis om in vrede samen te leven?

1 dansworkshop (90 minuten) + digi-les
digi-les: (45 minuten; vooraf  in de klas: gegeven door de leerkracht, ter inspiratie en informatie. Geen voorbereiding nodig)

Kosten: € 195,– per groep
(Excl. reiskosten)

 

 Overige lessen

 

Plezier in bewegingIMG_6441
Groep 1,2,3,4

In de danslessen staat plezier
ervaren in bewegen centraal. De nadruk ligt op samenspel en samenwerken,  waaraan iedereen kan meedoen en er ruimte is voor ieders kwaliteiten.
Er wordt een appél gedaan op  de fantasie en het creërend vermogen.
We werken aan dans begrippen zoals hoog en laag, snel en langzaam, vormen maken in de ruimte, weinig en veel kracht gebruiken (doseren) en oefeningen voor het lichaamsbewustzijn.

 4 danslessen per groep
Les duur: 60 minuten
Kosten 4 lessen per groep: 240,–
(excl reiskosten)

Ontwerp je eigen dansfoto dans jeugd 1
Groep  4,5, 6,7,8

Geïnspireerd door dansmoves  die de leerlingen kennen van youtube filmpjes en zelfbedachte dansmoves,  creëren de leerlingen hun eigen dans in kleine groepjes. Deze dansen presenteren ze aan elkaar.
De leerlingen leren naar dans te kijken en erop te reflecteren.
Tevens werken we aan dansbegrippen zoals: leiden-volgen, vormen in de ruimte, compositie, samenwerken, gelijktijdig bewegen en samen dans creëren.

1 dansles per groep
Les duur: 90 minuten
Kosten: 97,– per groep
Korting bij meerdere groepen per dag: 90,– per groep
(excl reiskosten)

Dans en verdieping
Dans,  kunst en filosofie

Groep 6,7,8
Wanneer is dans kunst? Welke dansen door de tijd heen waren belangrijk en waarom waren ze belangrijk? Welke dans-kunstschatten uit het buitenland hadden invloed op de Nederlandse dans ?
Kun je zelf een eigen, betekenisvolle dans maken?

Leerlingen verdiepen zich en filosoferen over dans en kunst d.m.v.  een digiles met vragen is de klas,  gegeven door danskunst docente Saraja de Jonge.
Daarna ontwerpen zij een eigen dans in kleine groepjes.
Vervolgens laten zij de dansen aan elkaar zien en reflecteren we samen over de dansen, de inhoud en mogelijke betekenis ervan.

Filosoferen over danskunst met Digiles: vooraf  in de klas gegeven door Saraja de Jonge (60 minuten)
+ 2 danslessen (2 x 90 minuten) per groep
Kosten per groep:  292,50
(excl reiskosten)

Dans en taal:
Combineer taalonderwijs met Kunst
Taal in beweging &
Levende letters

Groep 1-4
Door letters, woorden, verhalen, gedichten en gevoelens  uit te drukken in  dans en beweging, kunnen kinderen taal weer op een anderen manier ervaren en leren begrijpen.

Ervaring: Ik heb het certificaat: “Met woorden in de weer”
en ik geef Taal-spel groepen aan kleuters.
Graag vooraf bespreken en afstemmen waar de school aan wil werken.

3 lessen per groep
Les duur: 60 minuten
Kosten: 195,– (excl. reiskosten)

Waarom dans?IMG_6445

  •  motorische ontwikkeling, expressie en bewustwording
  •  sociaal- emotionele ontwikkeling
  • creativiteit en fantasie stimuleren
  •  samenwerken en plezier ervaren in beweging
  • creëren en jezelf presenteren
  • leren naar dans te kijken en erover te praten (reflecteren)

Wat is creatieve dans-ontwikkeling (post moderne dans)

Kinderen exploreren met beweging. Ze bewegen en vinden zelf uit. 

Dansimprovisatie/dansexpressie  Ik werk met dansimprovisatie, wat gericht is op de ontwikkeling en bewustwording van het lichaam en de zintuigen. We werken met de danselementen: tijd, kracht en ruimte.

Onderzoekende houding  Ik stimuleer de kinderen met een onderzoekende houding naar zichzelf en naar dans te kijken. Kinderen gaan onderzoekend met beweging aan de slag. (proces gericht) Samenwerken, concentratie, alertheid, elkaar leren aanraken op een prettige manier, plezier ervaren in bewegen en elkaar de ruimte geven om te proberen en te leren.

Presentatie en reflectie  De kinderen leren zichzelf te presenteren en naar dans te kijken. Hierbij vind ik het belangrijk dat er een klimaat is waarin het voor kinderen veilig word om om zichzelf te laten zien. Ik geef regelmatig feedback op de dansen, zodat de kinderen leren naar dans te kijken en het te verwoorden. Ook worden de kinderen gestimuleerd om naar elkaars dansen te kijken en elkaar positieve feedback te geven.

Wat leren de kinderen

Met dans en kunst is het soms lastig om precies te zien , te meten, of te beschrijven wat een kind heeft geleerd. Het is vaak een innerlijk proces. Aan reacties van leerkrachten en kinderen kan ik soms weten dat het iets met hen gedaan heeft. Dat het betekenis heeft gekregen.

Revieuws:

“Dit vergeten ze nooit meer!” (Yvonne, groep 3-4, BS de Boomhut, Arnhem)

Dans ontdekken   “Een jongetje vertelde me enthousiast, dat hij iedere dag thuis ging oefenen met dans”

Iedereen kan mee doen   ” Thijs dacht dat dansen niet iets voor hem was. Maar nu hij deze les heeft gevolgd ontdekt hij dat hij dans toch super leuk vindt” (De Plattenburg, Doetinchem)

Plezier   “Alle kinderen hebben het leuk gevonden” (Aminda, CBS De Boomhut, Arnhem)

Lastig gedrag ombuigen in bewegingsexpressie   “Ik vond het een heerlijke dansles. Er zitten hele moeilijke jongens in deze groep en je had ze allemaal” (Annemieke, groep 1-2,  Heijenoordschool, Arnhem)

Samenwerken   “Na 2 lessen kon ik  zien dat de kinderen elkaar al op een andere manier aanraken” (Yvonne, BS Kwintet, groep 3-4)

Expressie, jezelf mogen en kunnen uitdrukken   “Dit meisje is in de klas vaak gesloten en voorzichtig en nu durft ze zich in deze dansles vol overgave uit te drukken.” (Yvonne, BS Kwintet, Arnhem, groep 3-4)

Creativiteit, exploreren, fantasie gebruiken   “Timo is een jongen die graag met poppen speelde en dat nu niet meer durft/ doet in de klas. Ik zie dat hij nu weer helemaal opgaat in het spel en deze dans met doekjes.” (BS Confetti, Arnhem)

Dansachtergrond Saraja (lees meer)

One Reply to “Danslessen op school”

Comments are closed.